Energyblinds

Markisbutiken i Boarp AB

Solskyddsgården Interiör  -  Båstad Säkerhet  - Ditt naturliga val!


Energigardinen är marknadens mest effektiva invändiga solskydd.

Solfilmsrullgardinen skickar tillbaka över 80% av solvärmen ut genom rutan, vilket motsvarar nästan samma verkningsgrad som för utvändiga solskydd, trots att man kan se rakt igenom EnergyBlinds.


EnergyBlinds förbättrar även fönstrets U-värde med upp till 44%. Med reducerad solinstrålning minskar behovet av luftkonditionering samtidigt som nedrullade EnergyBlinds nattetid eller om vinterhalvåret håller värmen kvar i fastigheten - vilket leder till lägre uppvärmningskostnader.


Störande reflexer i datorskärmar från exempelvis sol, snö, vatten eller närliggande byggnader minimeras.

EnergyBlinds blockerar dessutom upp till 99% av solens skadliga UV-strålar vilket ger ett oslagbart skydd för dyrbara möbler, mattor och tavlor.